Változások a KRESZ-ben 2013. május 1-től

2013. május 1-től több ponton is módosult a KRESZ, ismerjétek meg a változásokat! Annál is inkább, mert az ezeket figyelmen kívül hagyó autósok a szabálytalanság súlyosságától függően szabálysértési eljárás keretében 5000 Ft-tól 150 000 Ft-ig terjedő bírsággal sújthatók

 

A gyermekek védelmében

A módosítások elsődleges célja a gyermekek közlekedésbiztonsági helyzetének javítása, mivel a közlekedésben résztvevők közül ők a leginkább tapasztalatlanok és védtelenek.

Fontosabb módosítások

Az alábbiakban röviden összefoglaltuk nektek a lényeges változtatásokat, a Magyar Közlöny 71. számában (50704-50705. oldal) megjelentek alapján.

.

• Gyermekszállító autóbusz

A módosítás bevezeti a gyermekszállító autóbusz fogalmát. Gyermekszállító autóbusz minden olyan nem menetrend szerint közlekedő jármű, amelyen gyermekek és felnőtt kísérőik utaznak. (Nem azonos az iskolabusszal, ami a közoktatási intézmény munkarendjéhez igazodva közlekedik.)

A gyermekszállító buszokat és az iskolabuszokat elöl-hátul a képen látható “Gyermekszállítás” táblával valamint “Gyermekszállítás” felirattal kell ellátni.

gyermekek

“Gyermekszállítás” tábla (KRESZ 160/a ábra) Legalább 40×40 cm-es, fényt kibocsátó vagy megvilágított tábla, az autóbusz elején és végén kell elhelyezni.

• Gyermekeket szállító buszok mellett való elhaladás ill. kikerülésük tilalma

Az úttesten álló, fent leírt módon megjelölt autóbuszt a gyermekek be- és kiszállásának időtartama alatt – melyet az autóbusz mindkét oldali első és hátsó irányjelzőjének egyidejű működtetésével jelez – kikerülni, és amennyiben az úttest párhuzamos közlekedésre alkalmatlan, mellette elhaladni tilos. (Korábban a KRESZ csak arra kötelezte az autósokat, hogy az ilyen autóbuszok mellett fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel közlekedjenek.)

gyermszállbusz

2013. május 1-től tilalom a gyermekszállítást végző autóbuszok kikerülésére ill. párhuzamos közlekedésre alkalmas úttest híján a mellettük való elhaladásra!

• Gyermekeket szállító buszok elindulásának segítése

A gyermekszállító buszok és iskolabuszok ezentúl megállhatnak a menetrend szerinti járatok számára kijelölt autóbuszöblökben is. (Buszsávban ezt továbbra sem tehetik meg.)

Megállóhelyről való elindulásokat az autósok kötelesek segíteni; ha hirtelen fékezés nélkül megtehető, lassítással, szükség esetén megállással. A buszok vezetői ugyanakkor csak abban az esetben indulhatnak el a járművel, ha meggyőződtek annak veszélytelenségétől.

• 30-as sebességkorlátozás

A “Gyermekek” táblával jelölt szakaszokon a tábla alatt elhelyezett kiegészítő jelzőtáblán megjelölt távolságon belül – ha a közúti jelzésekből más nem következik – legfeljebb 30 km/óra sebességgel szabad közlekedni.

gyerekektábl

„Gyermekek” tábla (KRESZ 84. ábra). Ahol gyermekek léphetnek az úttestre, max. 30 km/h-val szabad hajtani!

A fenti rendelkezéseken kívül néhány más módosítás is életbe lépett, a megállást tiltó szabályokra, a lakó-pihenő övezetbe való behajtási szabályokra, valamint mozgáskorlátozott személy által vezetett, vagy ilyen személyt szállító járművekkel kapcsolatos szabályokra vonatkozóan.

Például:

– Az iskolabusz és a gyermeket szállító autóbusz akkor is megállhat a járdán, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg, de csak akkor, ha a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el, a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méternyi helyet szabadon hagy, és a jármű tengelyterhelése nem haladja meg az 1000 kg-ot.

– Lakó-pihenő övezetbe való behajtás ezentúl a mozgáskorlátozott személy által vezetett vagy az őt szállító jármű számára is engedélyezett.